Creditul ipotecar este un credit destinat achiziționării unuia sau mai multor imobile, care pot fi: apartamente în blocuri, case de locuit, case de vacanță, terenuri, precum și construirii, renovării și extinderii imobilelor. Un credit ipotecar se acordă în euro sau lei.

Valoarea unui credit ipotecar

Este de minim 3.000 euro. Un credit ipotecar nu are limită maximă, aceasta se calculează în raport cu capacitatea de rambursare a solicitantului de credit ipotecar (gradul de îndatorare) și în raport cu valoarea imobilului adus în garanție pentru un credit ipotecar(LTV).

Dobânda anuală la un credit ipotecar

Poate fi fixă în primii ani și apoi variabilă, sau variabilă pe toată durata unui credit ipotecar, modificarea acesteia făcându-se în funcție de indicele Euribor sau IRCC. Poate fi intre 3,49% și 6,92%. Dobanda anuală efectivă (DAE) poate fi între 3,69% și 7,21%. Dobânda variază în funcție de banca aleasă, profilul clientului și suma solicitată.

Aplicați pentru un credit ipotecar

Perioada de rambursare a unui credit ipotecar

Poate fi de la 3 ani până la 35 de ani.

Asigurări aplicabile la un credit ipotecar

Unele bănci solicită asigurare de viață pentru solicitant și asigurarea imobilului adus în garanție.

Gradul de îndatorare la un credit ipotecar

Reprezintă ratele lunare aferente creditelor solicitantului și pot ajunge până la 40% din veniturile lunare (45% în cazul primei locuințe). Gradul de îndatorare se stabilește separat pentru fiecare solicitare de credit ipotecar în funcție de scoringul solicitantului. Dacă se refinanțează credite obținute înainte de 09.11.2018, gradul de îndatorare poate fi de până la 62% (doar pentru soldul creditului refinanțat). La Creditele Ipotecare în euro gradul de îndatorare este de maxim 20%.

Comisioane și taxe bancare aplicabile la un credit ipotecar

În funcție de banca aleasă, pot fi comisioane de analiză a dosarului de credit ipotecar, comisioane de evaluare a imobilului adus în garanție, comisioane de administrare a unui credit ipotecar, sau comisioane de rambursare anticipată de maxim 1%, doar în cazul unui credit ipotecar cu dobandă fixă. Noi vă vom îndruma să alegeți un credit ipotecar cu comisioanele cele mai mici, sau pe cele pe care le doriți cel mai putin (De ex: credit ipotecar fară comision de analiză, etc).

Codebitori acceptați la un credit ipotecar

Pot aplica împreună cu solicitantul pentru a ridica șansele de obținere a unui credit ipotecar. Pot fi codebitori din cadrul familiei solicitantului de credit ipotecar – soț/soție, frați/surori, părinți, sau chiar orice altă persoană din afara familiei solicitantului de credit ipotecar (prieteni, colegi, etc).

Venituri acceptate la un credit ipotecar

Salarii (inclusiv prime, bonusuri și alte venituri asimilate salariilor), venituri din activități independente, venituri din dividende, pensii, chirii, drepturi de autor, contracte de management, salarii obținute în străinatate, diurne, bonuri de masă, etc.

Documente necesare obținerii unui credit ipotecar

 • Actele de identitate (BI/CI) pentru solicitantul de credit ipotecar; soția/soțul solicitantului de credit ipotecar(dacă este căsătorit(ă)); codebitor (dacă este cazul).
 • Certificat de căsătorie – pentru solicitantul de credit ipotecar (dacă este căsătorit).
 • Documente privind angajamentele de plată – alte credite ipotecare sau orice fel de credite pe care solicitantul le deține în momentul solicitării unui credit ipotecar (dacă este cazul).
 • Actele de proprietate asupra imobilului pe care se pune ipotecă, sau care se achiziționează prin credit ipotecar, precum ți orice documente care sunt necesare pentru procesul de evaluare (plan cadastral, extras de carte funciară, etc).
 • Dovada veniturilor solicitantului de credit ipotecar, soțului/soției acestuia (dacă la calculul bugetului se iau în considerare veniturile pe familie).

Alte costuri care se regăsesc la un credit ipotecar

 • Costuri notariale – obținerea extrasului de carte funciară în vederea ipotecării imobilului achiziționat prin credit ipotecar, taxele de autentificare a contractului de vânzare cumpărare cu ipoteca și înregistrarea ipotecii la cartea funciară.
 • Taxă de înregistrare la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a cesiunii asigurării imobiliare și, după caz, a garanției reale mobiliare asupra disponibilităților din conturi și a garanției reale mobiliare asupra veniturilor viitoare.
 • Comision de realizare a raportului de evaluare pentru imobilului adus în garanție la un credit ipotecar.
 • Alte condiții – solicitantul de credit ipotecar trebuie să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România, cu vârsta mai mare de 18 ani și mai mică de 70 de ani la data rambursării totale a unui credit ipotecar, să nu înregistreze debite sau alte obligații neachitate la scadență către bănci la data solicitării unui credit ipotecar, să realizeze punctajul impus de sistemul de evaluare a riscului.

Aplicați pentru un credit ipotecar

Avantaje

Un credit ipotecar are urmatoarele avantaje:

  • Perioada lungă de rambursare;
  • Posibilitatea obținerii la un credit ipotecar a unor sume mai mari decât în cazul unui credit de nevoi personale ;
  • Dobânzile la un credit ipotecar sunt mai mici în comparatie cu dobânzile creditelor de nevoi personale ;
  • Posibilitatea rambursării anticipate a unui credit ipotecar;
  • Posibilitatea unor investiții imobiliare prin contractarea unui credit ipotecar;
  • Este posibilă o refinanțare a unui credit ipotecar în condiții mai bune de creditare;
  • Construirea locuințelor în regie proprie prin credit ipotecar de construcție.

Garanții constituite la un credit ipotecar

Ipoteca de rang I în favoarea băncii constituită pe unul sau mai multe imobile aflate în proprietatea solicitantului de credit ipotecar, ori a unor terțe persoane (familie, rude, prieteni, cunostințe).

Un credit ipotecar este același lucru cu un credit imobiliar, cu diferența ca în cazul unui credit ipotecar se va pune ipotecă pe imobilul care se cumpară, iar la creditul imobiliar se poate pune ipotecă și pe alt imobil aflat în proprietatea solicitantului sau a altei persoane.

Creditul tău IPOTECAR în 5 pași

Profilarea clientului

Identificăm nevoia ta de creditare și îți analizăm capacitatea de finanțare!

Identificarea ofertei

Corelăm profilul tău financiar cu cele mai bune oferte de creditare existente!

Întocmirea dosarului

Colectăm documentația și depunem dosarul de credit la banca potrivită!

Asistare dosar credit

Efectuăm toate demersurile necesare pentru ca banca să te finanțeze prompt!

Obținere finanțare

Finalizăm ultimele formalități pentru ca tu să primești rapid creditul ideal ție!